Kwartalnik "Społeczeństwo"

Są różne teorie działania. Niektóre tak bardzo zaślepione celem, że lekceważą godziwość środków. Inne tak nieokreślone co do celów, że aż rozpływają się w kon-strukcjach jedynie doraźnych działań. Jeśli nie posiada się strategii, nie ma się też priorytetów, a gdy nie ma priorytetów, gubi się tożsamość. A kiedy nie pilnuje się tożsamości, wtedy przy istnieniu działań, niekiedy bardzo gorliwych, pojawia się niebezpieczeństwo marnotrawstwa i destrukcji. Czasami lepiej, gdyby tych działań nie było.
pobierz!

Kwartalnik "Civitas Christiana"

k być dziś katolikiem? Postanowiliśmy poszukać odpowiedzi na powyższe pytanie. Ważne i zasadne w czasach bałaganu pojęciowego, ścierania się różnych koncepcji w łonie samego Kościoła i dość powszechnych niedostatków wiedzy. Usiedliśmy w redakcyjnym gronie, rozmawiając o tym, co nas odróżnia od ludzi niewierzących, ale i chrześcijan innych denominacji. Maryjność, sakramentalność i nierozerwalność małżeństwa, sakramentalne kapłaństwo, uznanie prawa każdego człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci…
pobierz!

IW PAX

Po drugiej wojnie światowej i po upadku muru berlińskiego uwierzyliśmy w ostateczne zwycięstwo naszej wizji świata, charakteryzującej się liberalnym indywidualizmem, kosmopolityzmem, demokracją i respektowaniem praw człowieka.
kup!

Przekaż darowiznę

Jeśli podoba Ci się profil naszej Fundacji oraz realizowane projekty,
zachęcamy do przekazania darowizny na dalszy ich rozwój!

Numer konta:
PL 93 1750 0012 0000 0000 2835 3178
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa