Nie Kościół ma się dostosować do Świata, lecz Świat do Ewangelii.

Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński

O nas

Fundacja pod nazwą Fundacja „Civitas Christiana”, została ustanowiona przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, zwane dalej  „Fundatorem”, dnia 21 maja 2014 roku w Warszawie, a zrejestrowana w lutym 2015 r. pod numerem KRS 0000541789

Co robimy

Fundacja  swoje cele pragnie realizować  poprzez:

  • mecenat kultury,
  • pracę z młodzieżą, prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, wychowawczej, kulturalnej, dydaktycznej, badawczej, wydawniczej,

O nas

Fundacja pod nazwą Fundacja „Civitas Christiana”, została ustanowiona przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, zwane dalej  „Fundatorem”, dnia 21 maja 2014 roku w Warszawie, a zrejestrowana w lutym 2015 r. pod numerem KRS 0000541789

Strona Fundacji "Civitas Christiana" Nasze konto: 40 1750 0012 0000 0000 28353162 Learn More