Istota misji Fundacji

Posted by on Maj 15, 2015 in Informacje | 0 comments

Istota misji Fundacji

 

Przysłuchiwaliśmy się uważnie toczonej w Stowarzyszeniu dyskusji o formach, celach  i zadaniach jakie są obecnie realizowane i jakie będą priorytetowe w przyszłości.  Nadal zresztą nad jego przyszłością i  kształtem ona się toczy, a zakończy na najbliższym Walnym. Na tej podstawie staraliśmy się sprecyzować istotę Fundacji i jej cele tak aby były komplementarne i aby pomagała zrealizować konkretne pomysły i projekty. Przede wszystkim te służące podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnując  polskość, przeciwdziałając  zagrożeniom współczesnego świata oraz wykluczeniu społecznemu /obserwując zachodzące procesy nie trudno się zorientować kto w perspektywie będzie musiał z tym walczyć /. Nie ulega też wątpliwości, że zasadniczą płaszczyzną, na  której to realizujemy i będziemy realizować jest kultura. Widzimy jak jest ona zagrożona antywartościami i jak duża jest potrzeba mecenatu, wspierania twórców, dzieł i projektów, mówiąc wprost -chrześcijańskich. Mówię to również  na przykładzie własnych doświadczeń. Fundacja w tym wypadku może być  skutecznym narzędziem pozyskiwania środków na ten cel, w czym mogą pomóc również sami twórcy. To oczywiście nie wyklucza szukania finansowania innych przedsięwzięć  z dziedziny społecznej, a ważnych dla naszego środowiska.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *